Thi công

Hiển thị

11:13 - 06/02/2020

Dự án: Nhà máy sản xuất bọc ghế Sofa

Đầu tư xây dựng nhà xưởng có diện tích 1,9 ha, đầu tư hạ tầng như: đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, xử...

Xem thêm

17:12 - 15/06/2020

nhà máy OBS

Xem thêm