Dự án: Ngân hàng CSXH huyện Nam Giang

Dự án: Ngân hàng CSXH huyện Nam Giang

21:11 - 10/02/2020

Trụ sở Phònggiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang; Hạng muc: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

 • Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III
 • Chủ đầu tư: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang
 • Địa điểm xây dựng: Thôn Thạch Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
 • Nội dung đầu tư:
 • Nhà làm việc
 • Nhà phụ trợ
 • Nhà xe khách hàng
 • Mái che
 • Nền sân
 • Mương thoát nước
 • Tường rào, cổng ngõ:
 • Một số hình ảnh thi công công trình: