Dự án đang thực hiện

Hiển thị

21:11 - 10/02/2020

Dự án: Ngân hàng CSXH huyện Nam Giang

Trụ sở Phònggiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang; Hạng muc: Nhà làm việc và các hạng...

Xem thêm

11:13 - 06/02/2020

Dự án: Nhà máy sản xuất bọc ghế Sofa

Đầu tư xây dựng nhà xưởng có diện tích 1,9 ha, đầu tư hạ tầng như: đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, xử...

Xem thêm