Dự án đang thực hiện

Hiển thị

21:11 - 10/02/2020

Dự án: Ngân hàng CSXH huyện Nam Giang

Trụ sở Phònggiao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Giang; Hạng muc: Nhà làm việc và các hạng...

Xem thêm

11:13 - 06/02/2020

Dự án: Nhà máy sản xuất bọc ghế Sofa

Đầu tư xây dựng nhà xưởng có diện tích 1,9 ha, đầu tư hạ tầng như: đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, xử...

Xem thêm

17:02 - 15/06/2020

Khu tái định cư số 1 - đô thị Núi Thành

Tên dự án: Khu tái định cư số 1, đô thị Núi Thành, huyện Núi Thành; Nhóm dự án, loại và cấp...

Xem thêm

16:27 - 15/06/2020

Khu tái định cư Tam Hiệp

Trên diện tích hơn 10.5 ha bố trí 217 lô trái định cư chiếm 35% diện tích, đất công cộng chiếm 5.25%, đất cây xanh...

Xem thêm

09:04 - 05/03/2020

Cải tạo khu nhà làm việc của chi nhánh Điện lực...

Với khu nhà cũ đang sử dụng, đội ngũ thiết kế của công ty nghiên cứu đưa ra phương án thiết kế cải tạo vừa tận dụng...

Xem thêm